ул. Пружинна №13,
кв. Индустрален

6006 Стара Загора

Изтегли упътване

Контакти

Централна база

ул. Пружинна №13 кв. Индустрален
Стара Загора, 6000
Тел.: +35942600317
Факс: +35942600281

Магазин Унитерм

ул.”Христо Ботев” №4
Стара Загора 6000
Тел.: +359 42 63 21 36
Факс: +359 42 63 21 36

Търговски отдел

Румен Апостолов
+35942600317
+359898496171
uniterm.grohe@gmail.com

Офертен отдел

инж. Гинка Йоцова
Тел.: +35942600317
Моб. тел.: +359 898 496038
uniterm.ginka@gmail.com

Проекти

инж.Мартин Георгиев
Тел.: +35942600317
Моб. тел.: +359 898 521277
unitermproekt@gmail.com

Свържете се с нас