Извършени дейности от изпълнителя „Унитерм“ ООД

ВОДОПРОВОД

СГРАДНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА

Доставка и монтаж на 2 бр. ел.бойлер -“БВ-K1000″,хоризонтален с изолация V=1000литра
Доставка и монтаж на хидрофорна установка с електронни помпи ”Грундфос”
Доставка и монтаж на циркулационна помпа модел ”Grundfos” UPS 25-40-60
Доставка и монтаж на 4 бр. резервоари за вода 1500 л.

ПЛОЩАДКОВА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА

КАНАЛИЗАЦИЯ

ПЛОЩАДКОВА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА

смесена – битово-фекална и производствена дъждовна

СГРАДНА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА

СОНДАЖ

Доставка и монтаж на потопяема помпа SQ3-40

ИНСТАЛАЦИЯ ЗА СОЛАР

Доставка и монтаж на помпена група за солари
Доставка и монтаж на соларни панели