Изпълнител:  Унитерм  ООД

На обекта бяха извършени следните строително- монтажни работи:

1.ВЕНТИЛАЦИОННА  СИСТЕМА

  • Монтиран тръбопровод от PVC тръби с фасонни части марка “Пайп Индустриал България“, с укрепители  MEFA
  • Вертикален въздуховод  на смукателна вентилация
  • Дизелгенератор

2.СГРАДНА ГАЗОВА ИНСТАЛАЦИЯ

  • Монтиран е газопровод от стоманени безшевни тръби
  • Монтирана е вътрешна газова инсталация

3. ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ