Хигиена на питейната вода

Хигиена на питейната вода

У нас питейната вода, доставяна до крайния консуматор няма отклонения в изискванията за качество по здравно значими радиологични показатели и представляваща реална или потенциална опасност за здравето на хората. Въпреки това, нежелани, макар и неопасни частици, могат да навлязат в чешмяната вода по пътя от доставчика до вашия дом.

За да защитите домашната си система срещу вещества като частици ръжда и песъчинки, защитният филтър трябва да бъде монтиран непосредствено след водомера.

Как изглежда нещата при Вас?!

Замърсителите могат да повредят цялата ви инсталация за питейна вода и да причинят следните проблеми:

  • Пропускащи вода кранове;
  • Изтичане на вода от блокирани вентили;
  • Повреди на домакински уреди, за чиято работа се използва вода;
  • Спукване на тръби, причинени от корозия

Имате ли нехигиеничен воден филтър или такъв, който не се обслужва?

Дори ако е монтиран филтър за битова вода, филтърният елемент често не се подменя редовно.

Това може да доведе до сериозни проблеми по отношение на хигиената на питейната вода и доколко чиста е системата за питейно-битово водоснабдяване. Не забравяйте, че това е водата, която използвате всеки ден за пиене, душ, къпане и готвене. Кога за последен път сте почиствали или обслужвали филтъра си? Само редовната поддръжка може да гарантира, че водата във вашия дом винаги ще бъде чиста и безопасна!

Филтър BWT E1 Single-lever

Това е надежден начин за предотвратяване на навлизането на замърсители и чужди частици в домашна Ви инсталация. Водата може да се изключи от филтъра незабавно от раз.

Поемете контрол върху собствената си хигиена на питейната вода!

Сменете филтърния елемент сами в секунди!

✓ По-безопасни, по-лесни и по-хигиенични от всякога

1- Отключи 2- Повдигни 3- Смени

Има много филтри за битови нужди на пазара и всички марки предлагат най-съвременни решения за предотвратяване на навлизането в домашни системи на вещества като частици ръжда и песъчинки.

Но инсталацията е само половината от битката, защото всички филтри за съжаление имат едно общо нещо: филтърните елементи не се изхвърлят или заместват редовно, защото често е твърде сложно. Това може да представлява заплаха за безопасността на системата за питейна вода.

Но с филтър BWT E1 Single-lever можете да гарантирате безопасна и чиста питейна вода през цялото време!