УНИТЕРМ ООД е водеща фирма в сферата на проектирането, изграждането и поддръжката на ВиК, отоплителни, климатични, вентилационни и газови инсталации. Тя непрекъснато се усъвършенства, за да отговори на изискванията към съвременните инсталации. Създава системи с възобновяеми енергийни източници, включва помпи марка GRUNDFOS, и така осигурява комфорт и икономии на своите клиенти.

УНИТЕРМ ООД е търсен партньор при реализирането на мащабни проекти в цялата страна заради своята коректност, адаптивност към специфичните нужди на клиента и високото качество на извършените услуги. Тя се стреми да разширява позициите си на пазара, като следва следните принципи:

  • Доверието на клиента
  • Високите стандарти

Като официален представител и оторизиран сервиз за GRUNDFOS България държим да запознаваме клиентите и бъдещите си партньори с нови възможности и креативни идеи.